"Vi på Telekalkyl har utvecklat ett verktyg där vi med matematik hjälper företag att höja nyttjandegraden i det befintliga ramavtalet"Telekalkyl ger större företag möjligheten att få ned telefonikostnaderna med hjälp av vårt kraftfulla kalkylverktyg som tar optimeringen av företagets operatörskostnader till en helt ny nivå oavsett vilket ramavtal som ligger i grunden.

Kalkylverktyget analyserar även valet av olika trafikscenarier och ger rekommendationer på vilka samtalsvägar som ger lägsta kostnaden.