"Vi plockar ut statistiken för ett kvartal direkt från operatören på individnivå och skjuter in kalkylverktyget, då räknar den fram precis vad varje abonnemang tjänar som mest på att ligga på och då utgår det från valmöjligheterna i ert ramavtal."Vårt egenutvecklade kalkylverktyg lämpar sig bäst för lite större företag från 50 användare och uppåt. Våra största kunder har flera tusen användare och är väldigt nöjda med att kunna ha en part som hela tiden ser till att dom ligger optimalt och får en bra översikt av sina kostnader.

Optimering av abonnemangen


Med hjälp av Telekalkyl kan företag höja sin nyttjandegrad och spara pengar genom att nyttja sitt ramavtal mer effektivt. Många företag har idag förhandlat fram komplexa ramavtal med sina teleoperatörer som erbjuder en rad valmöjligheter. Eftersom varje användare har ett unikt ringmönster kommer det mest optimala valet av abonnemangsform och tilläggstjänster att skilja sig mellan olika användare. Med telekalkyl testas alla valmöjligheter mot hela organisationens ringmönster. Det gör att man får upp nyttjandegraden.

Felkontroll


Kalkylen räknar fram och kontrollerar varje samtalspost, på varje abonnemang, att rätt kostnad har debiterats enligt ramavtalet.

Abonnemang som ej används


Större företag har ofta svårt att överblicka vilka abonnemang som inte används. Därför har Telekalkyl utvecklat en del i verktyget som tar fram en rapport för det. För att filtrera bort nyöppnande abonnemang som inte hunnit börja generera trafik och för att statistiskt säkerställa att abonnemangen verkligen inte används kikar verktyget på dom två senaste trafikperiodena och tar bara med dom som funnits minst två perioder och inte haft någon trafik alls.

Rapporter


Rapportdelen i verktyget tar tillvara på statistiken i besparingskalkylen och presenterar en överskådlig grafisk överblick över företagets kostnader per abonnemang och per enhet.

Huvudfunktioner i rapportdel