Hantering av personuppgifter


Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft 2018-05-25 har Telekalkyl uppdaterat rutiner och system för att säkerställa att personuppgifter hanteras och lagras på ett sätt som lever upp till Datainspektionens krav och rekommendationer. Telekalkyl är en konsult inom telekommunikation. För att kunna använda vissa av våra tjänster krävs att viss information (personuppgifter) registreras och lagras i våra system. Nedan beskrivs vilken information vi lagrar för olika ändamål och tjänster och varför.

Säkerhet och rutiner


Telekalkyl jobbar i Office 365 den godkända varianten för GDPR. Samtliga Telekalkyls medarbetare har genomgått en utbildning i den nya dataskyddsförordningen GDPR. Telekalkyl har inom organisationen klara rutiner för hantering av personuppgifter.

Då Telekalkyl skapar kalkyler inom området telefoni finns ett personuppgiftbiträdesavtal som lagts till som bilaga till det befintliga avtalet för kalkyltjänsten. Personuppgiftsbiträdesavtalet kan även skickas till kundens personuppgiftsansvarige vid förfrågan.

Följande uppgifter insamlas, registreras och dokumenteras:

Telekalkyl hjälper även en del företag löpande att hantera abonnemang och för att kunna ge en snabb och korrekt service vid beställningar och serviceärenden registreras och dokumenteras följande:

Dataportabilitet


Telekalkyl följer GDPR-stadgarna kring dataportabilitet och öppenhet kring lagrade personuppgifter. Kontakta Telekalkyls personuppgiftsansvarige i det fall ni önskar att: För att komma i kontakt med Telekalkyls personuppgiftsansvarige, maila info@telekalkyl.se eller prata med er kalkylansvarige.